Forside
Forside
  CV / Grazyna Gotz
CV / Grazyna Gotz
  Udstillinger
Udstillinger
  Udsmykninger
Udsmykninger
  Værker
Værker
  Publikationer
Publikationer
  Links
Links
  Kontakt
Kontakt
 
  English
English  ©webdesign


Grazyna Gotz logo

 

Grazyna Gotz er en intenst og grundigt arbejdende kunstner, overvejende og prøvende. Strøg for strøg lægges farven på. I hendes stædige gennemarbejdning af stoffet – over dage og uger, og i hendes bevidste dyrkelse, ikke blot af farvernes kvantitet, men i nok så høj grad af deres kvalitet, opnår hun en subtil og mættet virkning, som kendes fra romanske kirkeruder eller Limoges emaljer.

Hun arbejder gerne på flere billeder samtidigt – sætter dem bort og tager dem frem igen, er spontan og giver sig tid til eftertanke – lader dem modnes, ofte gennem uger og måneder, hvor hun forsøger at gøre dem rigere, tættere, stærkere, for at gøre dem færdige, når balancen mellem det umiddelbare og det gennemarbejdede er fundet. Denne omstændelige fremgangsmåde, hvor maleri og maler er i stadig dialog, røber, at billedrummet er mere end den ekstatiske førstegangsoplevelse, og at det er gennem et frugtbart samspil mellem fantasi og iagttagelse, følelse og refleksion, at Gotz billeder bliver til. De kan dirre af liv og lidenskab, men deres formsprog er artikuleret med mådehold, klarhed og prægnans. Det er, som om hele hendes bevidsthedstilstand manifesteres gennem penselstrøgene, strukturens fremvækst, konsolideringen af billedudtrykket. Derfor fører hun os også langt ud over virkelighedsoplevelsen.

På det formelle plan er målet at nå ind til formens helhed uden brug af detaljer og til farvernes klangfulde spil af harmonier og disharmonier. Alle billederne vidner om en indtrængende gennemdyrkning af hver enkel farveflades stoflige særpræg, som giver detaljen personlighed og helheden liv. Hun åbner fladen og lader farven gå i dybden ved at lægge det ene transparente strøg oven på det andet – en teknik, der kræver såvel disciplin som en overordentlig sikker hånd. Uden at det faste greb er sluppet, er drømmen og den blide fantasi blevet indrømmet større spillerum.

Alice Fanøe, november 1996

Til toppen